لسکوپ فضایی جیمز وب
پژواک گزارش می‌دهد:

چرا جیمز وب و تصاویر آن برای علم اهمیت دارد؟ + عکس

تلسکوپ فضایی جیمز وب پس از ۳۰ سال انتظار نمایی تازه از کیهان اولیه را نمایان کرد.
خیام
پژواک گزارش می‌دهد:

وظایف ماهواره خیام چیست؟ + عکس

ماهواره ایرانی خیام از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان در تاریخ ۱۸ مردادماه به فضا پرتاب شد.