بازدید از نمایشگاه کنفرانس ظرفیت (۸)
پژواک گزارش می‌دهد:

بازدید وزیر ارتباطات از نمایشگاه کنفرانس ظرفیت (گزارش تصویری)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه کنفرانس ظرفیت بازدید به عمل آورد.