اخبار برگزیده

زارع پور
با رأی نمایندگان مجلس:

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد

عیسی زارع پور با رأی قاطع نمایندگان مجلس به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شد.
دولت سیزدهم
پژواک گزارش می‌دهد:

نتایج بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم مشخص شد

نتایج بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم پس از چند روز تبادل و ابراز نظر سخنگوهای کمیسیون های تخصصی و نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی مجلس، مشخص شد.
رئیس جمهور
پژواک گزارش می‌دهد:

رئیس جمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی خود چه گفت؟

رئیس جمهور پس از بررسی صلاحیت نوزده وزیر پیشنهادی خود توسط نمایندگان مجلس با حضور در صحن علنی و ایراد سخنرانی به دفاع از آن‌ها پرداخت.
سید حمید سجادی هزاوه
پژواک گزارش می‌دهد:

سید حمید سجادی هزاوه در دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم چه گفت؟

سید حمید سجادی هزاوه به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان کمیسیون‌‌‌‌ فرهنگی موافق و مخالف به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
سید حمید سجادی هزاوه
پژواک گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به سید حمید سجادی هزاوه، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به سید حمید سجادی هزاوه، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
علی اکبر محرابیان
پژواک گزارش می‌دهد:

علی اکبر محرابیان در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم چه گفت؟

علی اکبر محرابیان در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان موافق، مخالف و کمیسیون‌‌‌های انرژی و کشاورزی عمران به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
علی اکبر محرابیان
پژواک گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
جواد اوجی
پژواک گزارش می‌دهد:

جواد اوجی در دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم چه گفت؟

جواد اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان کمیسیون‌‌‌ انرژی، موافق و مخالف به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
جواد اوجی
پژواک گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
سید عزت الله ضرغامی
پژواک گزارش می‌دهد:

سید عزت الله ضرغامی در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت سیزدهم چه گفت؟

سید عزت الله ضرغامی در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان موافق، مخالف و کمیسیون‌‌ فرهنگی به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
1 2 3 14