اپراتور 29
مججلس
پژواک گزارش می دهد:

طرح جدید مجلس برای فضای مجازی/ نمایندگان چه هدفی از این طرح دنبال می‌کنند؟

پیش نویسی از طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به تازگی راه به رسانه‌ها باز کرده این طرح واکنش‌ها و حاشیه ها زیادی به دنبال داشته است. ‌‌‌‌
مجلس
پژواک گزارش می دهد:

جزئیات طرح جدید مجلس برای فضای مجازی

 مجلس بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را در دستور کار قرار داده است، این طرح جزئیاتی را نیز شامل می‌شود.