کد خبر:260685
پ
نوآوری
سلسله گزارش‌های نواحی نوآوری/ 5:

بازیگران نواحی نوآوری

سه عنصر شبکه افراد مستعد، ساختارهای ساختمانی و موقعیت شهری و پتانسیل نوآوری، نواحی نوآوری شهرها را شکوفا می‌کنند.

سه عنصر شبکه افراد مستعد، ساختارهای ساختمانی و موقعیت شهری و پتانسیل نوآوری، نواحی نوآوری شهرها را شکوفا می‌کنند.

 

*** سه نوع شبکه برای ناحیه نوآوری

 

به گزارش پژواک، یک ناحیه نوآوری به سه نوع شبکه، متکی است:

ابتدا، شبکه‌های استعداد که از افراد با مهارت‌ها و توانایی‌های ارزشمند تشکیل شده است که برای حل مشکلات پیچیده همکاری می‌کند.

دوم، شبکه‌های ساختار ساختمانی است که به عنوان بنیادی برای هماهنگی و ترویج بهترین ایده‌ها فعالیت می‌کنند.

سوم، شبکه‌های از زیرساخت‌های شهری است که با ایجاد اتصال، مطلوبیت و توانایی تسهیل تعامل متقابل انسان از نواحی نوآوری پشتیبانی می‌کنند.

 

*** شبکه‌های افراد

 

شبکه‌های افراد با استعداد محرک قدرتمندی برای میزان تاثیرگذاری یک ناحیه ن‍وآوری هستند.

نوآوری یک فعالیت اجتماعی است و مشارکت افراد با استعداد موجب ایجاد اثر بخشی بالاتری می‌شود. 

برای یک ناحیه نوآوری در هر مرحله از جذب، حفظ و توسعه افراد با استعداد در جامعه برای به حداقل رساندن مزایای همکاری آنها بسیار مهم است.

 

*** ساختارهای سازمانی

 

ساختارهای سازمانی می‌تواند موجب گسترش و از بین رفتن یک ناحیه ن‍وآوری باشد.

مطالعه انجام شده توسط گروهی از پژوهشگران نوآوری دانشگاه MIT نشان می دهد که ساخت‌های ساختمانی قوی می‌تواند ایده های خوبی را به جلو سوق دهد، در حالی که ضعف در ساختار ساختمانی می‌تواند مانع شکوفایی ایده شود.

سیستم‌های شایسته‌سالاری برای شکوفایی ایده‌های خوب در حالی که اوره‌های ضعیف را از مسیر توسعه خارج می‌کنند، بسیار مهم هستند.

 

*** ویژگی‌های طراحی شهری

 

به گزارش پژواک، موقعیت بافت و ویژگی‌های طراحی شهری یک ناحیه ن‍وآوری، پتانسیلی برای تعامل انسان تعیین کرده و موجب شکل‌گیری تخصص متمرکز بر دانش می‌شود.

نواحی دارای بالاترین عملکرد از طریق تخصص به تمرکز می‌رسند.

تاریخچه و جغرافیای یک منطقه تعیین می‌کند که کدام یک از مناطق دارای مزیت رقابتی برای رسیدن به تخصص مناسب‌ترند.

علاوه بر این، موسسات پیش رو در یک منطقه تاثیر شدید شدیدی بر نوع فعالیت‌های انجام شده در آن دارند و عمل تولیدکننده صنعتی، موسسات دانشگاهی، ساختمان‌های دولتی و غیره.

ویژگی‌های موقعیت مکانی و طراحی شهری (وضعیت جغرافیایی، پیکربندی، آنتروپی، مطلوبیت دسترسی) نیز تأثیر مهمی بر توانایی تیم‌ها با افراد بالا برای همکاری در یک منطقه نوآوری و در نهایت توانایی آنها برای کمک به رونق منطقه دارند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
پژواک
ارسال دیدگاه